MX-4 V61

Kraftfull fordonsanpassad programmerbar fordonsdator.

MX-4 V61 är en mycket avancerad fordonsanpassad programmerbar fordonsdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Den är kraftfull vad avser intern beräkningsprestanda. Produkten är Linuxbaserad och erbjuder möjlighet för utvecklare och systemleverantörer att snabbt och kostnadseffektivt nå marknaden med unik funktionalitet. Den är utrustad med ett antal hårdvarufunktioner, många kommunikationsinterface, som i mjukvara kombineras på valfritt sätt för att uppnå en specialiserad funktion.

Artikelnummer

HMP077/1

Godkännande och certifikat

Kontakta Host Mobility för information, kopior av formella dokument och pågående godkännandeprocesser för andra länder och regioner.

Tillbehör

Montering

MX-4 V61 är avsedd för innomhusmontering. För montage finns en speciell monteringsbygel (se bilden nedan).

MX-4 mounting shackle

Antenner

Host Mobility kan förse dig med lämpliga antenner för MX-4 V61.