MX-4 T20

Kraftfull fordonsanpassad programmerbar fordonsdator.

MX-4 T20 är en mycket avancerad fordonsanpassad programmerbar fordonsdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Den är otroligt kraftfull vad avser intern beräkningsprestanda. Produkten är Linuxbaserad och erbjuder möjlighet för utvecklare och systemleverantörer att snabbt och kostnadseffektivt nå marknaden med unik funktionalitet. Den är utrustad med ett antal hårdvarufunktioner, många kommunikationsinterface, som i mjukvara kombineras på valfritt sätt för att uppnå en specialiserad funktion.

Artikelnummer

HMP075/1

Godkännande och certifikat

Kontakta Host Mobility för information, kopior av formella dokument och pågående godkännandeprocesser för andra länder och regioner.

Tillbehör

Montering

MX-4 T20 är avsedd för innomhusmontering. För montage finns en speciell monteringsskena.

Antenner

Host Mobility kan förse dig med lämpliga antenner för MX-4 T20.