MX-1 CT 3G

Fordonsanpassad kommunikationsterminal

MX-1 CT 3G är en terminal med integrerat 3G-modem designad för att tillgodose konnektivitet till befintliga eller nya system. Den har inbyggd övervakningslogik för att möjliggöra maximal uppkoppling. Kontakterna och strömförsörjningen är utformade för att möta fordonsindustrins tuffa krav. MX-1 CT 3G är avsedd att användas som en terminal.

Produkten lämpar sig väl för fasta installationer där pålitlighet och hög bandbredd är ett krav och där man inte har behov av positionering internt i enheten.

Artikelnummer

HMP031/2 P1A

Godkännande och certifikat 

Kontakta Host Mobility för information, kopior av formella dokument och pågående godkännandeprocesser för andra länder och regioner.

Montering

MX-1 CT 3G är avsedd för inomhusmontering.

Tillbehör

Antenner

Host Mobility kan förse dig med lämpliga antenner för MX-1 CT 3G.