MX-3 A

Fordonsanpassad programmerbar telematikdator.

MX-3 A är en fordonsanpassad programmerbar telematikdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Produkten erbjuder möjlighet för utvecklare och systemleverantörer att snabbt och kostnadseffektivt nå marknaden med unik funktionalitet. Den är utrustad med ett antal hårdvarufunktioner som i mjukvara (Java) kombineras på valfritt sätt för att uppnå en specialiserad funktion.

Artikelnummer

HMP058/1 P1A

Godkännande och certifikat

Kontakta Host Mobility för information, kopior av formella dokument och pågående godkännandeprocesser för andra länder och regioner.

Tillbehör

Antenner

Host Mobility kan förse dig med lämpliga antenner för MX-3 A. Vi rekommenderar en kombinerad GPS- och GSM-antenn för takmontering, men det finns även alternativ för antenner med andra montagetekniker.