MX-4 GTT

Kraftfull fordonsanpassad programmerbar fordonsdator.

MX-4 GTT är en mycket avancerad fordonsanpassad programmerbar fordonsdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Den är otroligt kraftfull, både vad avser intern beräkningsprestanda men även grafisk prestanda. Produkten är Linuxbaserad och erbjuder möjlighet för utvecklare och systemleverantörer att snabbt och kostnadseffektivt nå marknaden med unik funktionalitet. Den är utrustad med ett antal hårdvarufunktioner, många kommunikationsinterface, som i mjukvara kombineras på valfritt sätt för att uppnå en specialiserad funktion.

Artikelnummer

HMP069/1

Godkännande och certifikat

Kontakta Host Mobility för information, kopior av formella dokument och pågående godkännandeprocesser för andra länder och regioner.

Tillbehör

Montering

MX-4 GTT är avsedd för innomhusmontering. För montage finns en speciell monteringsskena.

Antenner

Host Mobility kan förse dig med lämpliga antenner för MX-4 GTT.