MX-3 WP

Ruggad fordonsanpassad programmerbar telematikdator.

MX-3 WP är en ruggad fordonsanpassad programmerbar telematikdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Produkten erbjuder möjlighet för utvecklare och systemleverantörer att snabbt och kostnadseffektivt nå marknaden med unik funktionalitet. Den är utrustad med ett antal hårdvarufunktioner som i mjukvara (Java) kombineras på valfritt sätt för att uppnå en specialiserad funktion.

Artikelnummer

HMP055/1 P1B

Godkännande och certifikat

Kontakta Host Mobility för information, kopior av formella dokument och pågående godkännandeprocesser för andra länder och regioner.