Ny Utvecklingsingenjör

2017-10-02 Host Mobility välkomnar Fredrik Karlsson som Elektronik utvecklare.

Fredrik har en mycket lång erfarenhet inomelektronikutveckling av mät och test för fordonsindustrin.

Fredrik kommer jobba med våra plattformar MX-4 och våra pågående och framtida utvecklingar av vår produkter. Fredrik kommer även jobba nära våra kunder med kundunik utveckling,