ISO 9001

ISO 9000-familjen av standarder utgör en internationell konsensus om god praxis kvalitetsstyrning. Den består av normer och riktlinjer för kvalitetsledningssystem och relaterade stödjande standarder.

ISO 9001:2008 är den standard som ger en uppsättning standardiserade krav på ett kvalitetsledningssystem, oavsett vad användaren organisationen gör, dess storlek, eller om det är i privat eller offentlig sektor. Det är den enda standarden i familjen mot vilken organisationer kan certifieras – även om certifiering inte är ett obligatoriskt krav i standarden.
Den andra normer i familjen täcker specifika aspekter som Principer och terminologi, prestanda, dokumentation, utbildning och finansiella och ekonomiska aspekter.

Certifiering

Sedan Juni 2010 Host Mobility är certifierad av LRQA för ISO 9001:2008-standarden. För mer information om Host Mobilitys kvalitetssystem, kontakta kvalitetsansvarig på Host Mobility.