Produkter

Egen produktutveckling har resulterat i tre olika produktserier eller plattformsserier; MX-1, MX-3 och MX-4. Varje produkt är ett resultat av en egen modifiering av de kvalitetssäkrade plattformar som Host Mobility bygger produkter på. Dessa produkter kan erbjudas off-the-shelf eller anpassas efter dina önskemål.

  • MX-1 är en produktserie bestående av fordonsanpassade terminaler för trådlös kommunikation och positionering.
  • MX-3 är en produktserie bestående av fordonsanpassade programmerbara telematikdatorer med varierande typer av anslutningsmöjligheter, tex CAN, digital och analog I/O.
  • MX-4 är en produktserie bestående av kraftfulla programmerbara fordonsdatorer, med ett stort antal anslutningsmöjligheter.

Utöver de tre produktserierna har Host Mobility ett antal produkter som tagits fram som tillbehör eller komplement till Host Mobilitys huvudprodukter eller som komplement till kundernas system.

MX-1 familjen

Produktserie MX-1

Fordonsanpassade kommunikations- och positioneringsterminaler

Läs mer

MX-3 familjen

Produktserie MX-3

Fordonsanpassade programmerbara telematikdatorer

Läs mer

MX-4

Produktserie MX-4

Kraftfulla programmerbara
fordonsdatorer

Läs mer

 
Övriga produkter

Övriga produkter

Tillbehör och övriga produkter

Läs mer

Industriella datorer

Industriella datorer

Ruggade datorer för tuffa tillämpningar

Läs mer