Kundanpassad Elektronik

Host Mobility är specialister på att utveckla, producera och underhålla kundanpassade produkter. Kundanpassning handlar dock inte alltid om nyutveckling. Många gånger handlar det om att anpassa eller vidareutveckla en befintlig produkt.

Host Mobility har ett antal olika produkter och lösningar baserade på väl beprövad teknik som möjliggör kostnadseffektiva kundanpassningar i kombination med låg utvecklingsrisk. Återanvändandet av våra produkter och konstruktionslösningar ger även en kort time-to-market.

Långsiktighet

Host Mobility erbjuder att hantera alla produkter genom hela dess livscykel; utveckling, produktion och underhåll.

Egen produktutveckling har resulterat i tre produktserier, MX-1, MX-3 och MX-4. Dessa kan erbjudas som standardprodukter eller kundanpassas med unik programvara eller justeringar i hårdvaran vilket möjliggör en mycket kort time-to-market för en ny produkt. Omfattningen på en kundanpassning kan variera från att endast byta etiketter och overlayer för att få en brandad produkt, till anpassningar som kräver större utvecklingsarbete.

Har du några frågor eller vill ha mer information om vår förmåga att anpassa produkter till just dina behov så tveka inte att kontakta oss.