Host Mobility interör

Om Host Mobility

Host Mobility grundades 2001 

Vår ambition är att vi genom ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder ska hitta en optimal samarbetsform där vår expertis tillförs kunden på ett effektivt sätt. Vi erbjuder produkter på olika nivåer bestående av både hårdvara och programvara i form av färdiga egna produkter, anpassningar av befintliga produkter eller genom helt kundunika lösningar. Vi har ett långt drivet kvalitetstänk och erfarna medarbetare med en bra kombination av teknisk expertis och affärskunnande.

Företagets kärnvärden är kvalitet och flexibilitet.

Kvalitet bottnar i en bra expertis och gedigen förståelse för vad kvalitet är och hur den uppnås, men är lika mycket en fråga om bra verktyg, rutiner och disciplin. Host Mobility är certifierade enligt ISO-9001 sedan 2010 och vi arbetar ständigt med att vässa kvaliteten ytterligare. Host Mobility är certifierade som ”level one supplier” till Volvo AB vilket också är ett bevis att vi klarar högt ställda kvalitetskrav.

Flexibilitet i vår värld består av två saker; flexibilitet i vad kan erbjuda, och flexibilitet i hur vi kan samarbeta med våra kunder. Vårt mål är att våra produkter, resurser och expertis ska tillföras där kunden behöver den och att vi i samarbetsform och kommersiella villkor tillsammans med kunden hittar ett optimalt affärssamarbete.

Host Mobility är även miljöcertifierade enligt ISO-14001 sedan 2010.

Host Mobility utvecklar och producerar produkter för branscher inkluderande:

  • Bussar
  • Entreprenadmaskiner
  • Car-Sharing
  • Marina arbetsbåtar/transportbåtar.
  • Transportledningssystem för väg
  • Militära transportfordon
  • Test och Mät utrustning för Automotive

Vi inbjuder dig att titta runt på vår hemsida och bekanta dig med våra produkter och erbjudanden. Har du några frågor eller vill ha mer information så tveka inte att kontakta oss.

Allmänna garantivillkor för produkter som levereras av oss kan laddas ner här.

Ägare och styrelse

Setek Intressergrupp AB ( Sigab)

Styrelseordförande

Hans Richert

 

Styrelseledamot

Anders Snare

 

Styrelseledamot

Jan Fröberg

 

 

VD

Peter Kitschke